Prof. Dr. Naim DEMİREL

Prof. Dr. Naim DEMİREL
Prof. Dr. Naim DEMİREL

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
1997
Kamu hukuku
Münster Üniversitesi

Doktora

1991
Kamu Hukuku
Münster Üniversitesi

Yüksek Lisans

1984
Hukuk Fakültesi
İstanbul Üniversitesi

Lisans

Akademik Unvanlar
2019
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Uluslararası Kamu Hukuku

Prof. Dr.

2014
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Uluslararası Kamu Hukuku

Doç. Dr.

Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Birleşmiş Milletler Çerçevesinde Uyuşturucu Maddelerle Mücadele, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 28 Ocak – Şubat 2012
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Deniz Haydutluğuyla Mücadele ve Hukuki Sorunlar, Kamu Hukuku Arşivi, Sayı 2, 2008
 • "Uluslararası Hukukta İnsani Müdahale ve Hukuki Meşruiyet Sorunu", FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi , 152-172 pp., 2013
 • "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Reform Arayışları", Adalet Akademisi Dergisi, s.131, Ocak 2013
 • "Devletlerin Haksız Fiil Sorumluluğu: Almanya Örneği", Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 77-78, s. 183
 • "BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Terörizm", Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 181-208 pp., Mart 2013.
 • "Federal Almanya Yabancılar Hukukundaki Aile Birleşimi İçin Gerekli Dil Şartının Uluslararası Hukuk ve Federal Almanya Anayasası Çerçevesinde Değerlendirilmesi", Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 111-129 pp., 2013
 • Almanya'da Hukuk Eğitimi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 2009
 • Diger Makaleler
Kitaplar
 • Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • Menschenrechtsschutz im Rahmen der UNO (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
 • Individualbeschwerde vor der Europaeischen Menschenrechtskommission UNO (Yayınlanmamış Doktora Tezi)
 • Diger kitaplar
 • BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Barışın Korunması, 469 pp., İstanbul, Der'in Yayınları, 2013
Dersler
Verdiği Dersler
Sınıf Ders Adı Program Fakülte
2 Uluslararası Kamu Hukuku Hukuk Hukuk Fakültesi
İletişim
 • AdresSütlüce Mah. Halıcıoğlu Kavşağı No:12 Beyoğlu / İstanbul - Haliç Yerleşkesi
İletişim Formu